Loader

Календарь мероприятий Oberig IT

< 2021 >
September
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
August
August
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 • Fudo РАМ 5.0 – новий виток розвитку рішення: автоматизація та зручність для контролю привілейованих користувачів
  11:00 -13:00
  09/09/2021

  Шановні Фахівці,

  Запрошуємо Вас взяти участь у вебінарі: “Fudo РАМ 5.0 – новий виток розвитку рішення: автоматизація та зручність для контролю привілейованих користувачів”.

  План вебінару:

   1. Нововведення і оновлення всередині компанії Fudo Security.
   2. Неконтрольовані привілеї як джерела інцидентів в інфраструктурі.
   3. Огляд ключових можливостей і переваг Fudo PAM 5.0.
   4. Демонстрація рішення.


  Сп
  ікери:

  Максим Прахов – територіальний менеджер у країнах СНД, FUDO Security.

  Тарас Дуброва – менеджер з розвитку бізнесу, Oberig IT.

  Дмитро Коробко – провідний інженер з інформаційної безпеки, Oberig IT.

   

   

  FUDO PAM – рішення, що дозволяє відстежувати, контролювати та записувати всі сеанси віддаленого доступу до ІТ- інфраструктури. FUDO PAM активно моніторить мережевий трафік і записує всі SSH, Telnet, RDP, HTTP, HTTPS, MySQL, Oracle і VNC сесії, що дозволяє аналізувати, як архівні сесії, так і активні сполуки з можливістю контролю сеансу. Адміністратор FUDO PAM може припинити, призупинити або приєднатися до роботи в сесії разом з віддаленим користувачем. Всі сеанси, записані на FUDO PAM шифруються і датуються.

  З випуском Fudo Five компанія Fudo пропонує корпоративним замовникам повний набір функціональності безагентського PAM-рішення, а також нові можливості з надання тимчасового доступу, автоматичного виявлення привілеїв, резервного копіювання записів сесій і автоматичної перевірки працездатності, зберігаючи при цьому простоту використання і легкість розгортання.

  Читайте прес-реліз про вихід 5-ї версії Fudo PAM.

 • Вебинар: “Fudo РАМ 5.0 – новый виток развития решения: автоматизация и удобство для контроля привилегированных пользователей
  11:00 -13:00
  09/09/2021

  Уважаемые Cпециалисты, Приглашаем Вас принять участие в вебинаре: “Fudo РАМ 5.0 – новый виток развития решения: автоматизация и удобство для контроля привилегированных пользователей“.

   

  План вебинара:

   1. Нововведения и обновления внутри компании Fudo Security.
   2. Неконтролируемые привилегии как источники инцидентов в инфраструктуре.
   3. Обзор ключевых возможностей и преимуществ Fudo PAM 5.0.
   4. Демонстрация решения.

   

  Спикеры:

  Максим Прахов – территориальный менеджер по странам СНГ, FUDO Security.

  Тарас Дуброва – менеджер по развитию бизнеса, Oberig IT.

  Дмитрий Коробко – ведущий инженер по информационной безопасности, Oberig IT.

   

  FUDO PAM – решение, позволяющее отслеживать, контролировать и записывать все сеансы удаленного доступа к ИТ- инфраструктуре. FUDO PAM активно мониторит сетевой трафик и записывает все SSH, Telnet, RDP, HTTP, HTTPS, MySQL, Oracle и VNC сессии, что позволяет анализировать, как архивные сессии, так и активные соединения с возможностью контроля сеанса. Администратор FUDO PAM может прекратить, приостановить или присоединиться к работе в сессии вместе с удаленным пользователем. Все сеансы, записанные на FUDO PAM шифруются и датируются.

  С выпуском Fudo Five компания Fudo предлагает корпоративным заказчикам полный набор функциональности безагентского PAM-решения, а также новые возможности по предоставлению временного доступа, автоматическому обнаружению привилегий, резервному копированию записей сессий и автоматической проверке работоспособности, сохраняя при этом простоту использования и легкость развертывания. Читайте пресс-релиз о выходе 5-й версии Fudo PAM.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 • Tenable.ad – ефективний комплексний підхід з виявлення та управління вразливостями для служби каталогів Active Directory
  11:00 -13:00
  30/09/2021

   

  Шановні Фахівці,

  Запрошуємо Вас взяти участь у вебінарі: “Tenable.ad – ефективний комплексний підхід з виявлення та управління вразливостями для служби каталогів Active Directory”.

   

  План вебінара:

  1. Представлення ефективної платформи з виявлення та управління вразливостями для служби каталогів «Active Directory» – рішення Tenable.ad;
  2. Особливості та важливість захисту служби каталогів «Active Directory» від різних типів кібератак і своєчасне їх виявлення;
  3. Побудова ефективного процесу з виявлення і управління вразливостями для служби каталогів «Active Directory»;
  4. Огляд і демонстрація рішення Tenable.ad, сценарії щодо виявлення і їх відпрацювання.

   

  Спікери:

  Тарас Дуброва – менеджер з розвитку бізнесу, Oberig IT.

  Олексій Шнуренко – провідний інженер-консультант з інформаційної безпеки, Oberig IT.

   

  Рішення Tenable.ad дозволяє бачити кожну зміну в Вашій службі каталогів «Active Directory», спрогнозувати які аномалії або слабкі місця несуть найбільший ризик і заблокувати критичні шляхи атаки до того, як ними скористаються зловмисники.

   

 • Tenable.ad – эффективный комплексный подход по выявлению и управлению уязвимостями для службы каталогов Active Directory
  11:00 -13:00
  30/09/2021

   

  Уважаемые Cпециалисты,

  Приглашаем Вас принять участие в вебинаре: ” Tenable.ad – эффективный комплексный подход по выявлению и управлению уязвимостями для службы каталогов Active Directory “.

   

   

  План вебинара:

   1. Представление эффективной платформы по выявлению и управлению уязвимостями для службы каталогов «Active Directory» – решение Tenable.ad;
   2. Особенности и важность защиты службы каталогов «Active Directory» от различных типов кибератак и своевременное их выявление;
   3. Построение эффективного процесса по выявлению и управлению уязвимостями для службы каталогов «Active Directory»;
   4. Обзор и демонстрация решения Tenable.ad, сценарии по выявлению и их отработка.

   

  Спикеры:

  Тарас Дуброва – менеджер по развитию бизнеса, Oberig IT.

  Алексей Шнуренко – ведущий инженер-консультант по информационной безопасности, Oberig IT.

   

  Решение Tenable.ad позволяет видеть каждое изменение в Вашей службе каталогов «Active Directory», спрогнозировать какие аномалии или слабые места несут наибольший риск и заблокировать критические пути атаки до того, как ими воспользуются злоумышленники.

   

   

October
October
October