Loader

Календарь мероприятий Oberig IT

< 2021 >
July
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
June
June
June
1
 • ВЕБІНАР: ” Tenable.ep – Унікальний комплексний підхід з управління вразливостями на основі хмарного сервісу”
  11:00 -13:00
  01/07/2021

  Шановні фахівці,

  Ми запрошуємо Вас взяти участь у вебінарі: “Tenable.ep – Унікальний комплексний підхід з управління вразливостями на основі хмарного сервісу“.

  В ході вебінару ми поговоримо про актуальні дослідження в сфері управління вразливостями та детально розглянемо платформу Tenable.ep і її компоненти.

  Також ми розповімо про стратегію компанії Tenable в умовах 2021 року.

  План вебінару:

  1. Актуальні дослідження та аналітика з управління вразливостями.
  2. Стратегія Tenable в умовах 2021 року:
   «SEE EVERYTHING. PREDICT WHAT MATTERS. ACT TO ADDRESS RISK».
  3. Презентація нової платформи Tenable.ep.
  4. Детальний огляд хмарної платформи та її компонентів:
   – Vulnerability Management – відображення детальних даних про вразливість з рекомендаціями по їх виправленню.
   – Container Security – сканування контейнерів на наявність вразливостей, пошук «зловредів» та інвентаризація бібліотек.
   – Web App Scanning – сканування Web додатків на наявність вразливостей, проведення аудиту конфігурації.
   – Lumin – відображення аналітичних даних загального рівня захищеності сканованою інфраструктури.

   

  Спікери:

  Тарас Дуброва – менеджер з розвитку бізнесу, Oberig IT.

  Олексій Шнуренко – провідний інженер-консультант з інформаційної безпеки, Oberig IT.

   

  Tenable.ep – це комплексне рішення по управлінню вразливостями на основі оцінки ризиків, що складається з Tenable.io, Tenable.io Web Application Scanning, Tenable.io Container Security, Tenable Lumin, і яке допомагає розпізнати кіберзагрози для кожного активу, на будь-якій платформі, в будь-який час. Tenable.ep дозволяє бачити і оцінювати всі активи та вразливості з усієї поверхні атаки – в єдиному поданні, завдяки чому можна легко оцінити і точно розставити пріоритети вразливостей та активів, які мають найбільше значення для організації.

   

 • Вебинар: “Tenable.ep – Уникальный комплексный подход по управлению уязвимостями на основе облачного сервиса”.
  11:00 -13:00
  01/07/2021

  Уважаемые Специалисты,

  Приглашаем Вас принять участие в вебинаре: “Tenable.ep – Уникальный комплексный подход по управлению уязвимостями на основе облачного сервиса”.

  В ходе вебинара мы поговорим об актуальных исследованиях в сфере управления уязвимостями и детально рассмотрим платформу Tenable.ep и ее компоненты.

  Также мы расскажем о стратегии компании Tenable в условиях 2021 года.

  План вебинара:

  1. Актуальные исследования и аналитика по управлению уязвимостями.
  2. Стратегия Tenable в условиях 2021 года:
   «SEE EVERYTHING. PREDICT WHAT MATTERS. ACT TO ADDRESS RISK».
  3. Презентация новой платформы Tenable.ep.
  4. Детальный обзор облачной платформы и ее компонентов:
   – Vulnerability Management – отображение подробных данных об уязвимостях с рекомендациями по их исправлению.
   – Container Security – сканирование контейнеров на наличие уязвимостей, поиск «зловредов» и инвентаризация библиотек.
   – Web App Scanning – сканирование Web приложений на наличие уязвимостей, проведение аудита конфигурации.
   – Lumin – отображение аналитических данных общего уровня защищенности сканированной инфраструктуры.

   

  Спикеры:

  Тарас Дуброва – менеджер по развитию бизнеса, Oberig IT.

  Алексей Шнуренко – ведущий инженер-консультант по информационной безопасности, Oberig IT.

   

  Tenable.ep – это комплексное решение по управлению уязвимостями на основе оценки рисков, состоящее из Tenable.io, Tenable.io Web Application Scanning, Tenable.io Container Security, Tenable Lumin, и которое помогает распознать киберугрозы для каждого актива, на любой платформе, в любое время. Tenable.ep позволяет видеть и оценивать все активы и уязвимости со всей поверхности атаки – в едином представлении, благодаря чему можно легко оценить и точно расставить приоритеты уязвимостей и активов, которые имеют наибольшее значение для организации.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 • Вебінар: “Як активне використання XDR платформи Fidelis змінює правила гри проти зловмисників(XDR-Extended Detection and Response)”
  11:00 -13:00
  15/07/2021

  Шановні Фахівці,

  Запрошуємо Вас взяти участь у вебінарі: “Як активне використання XDR платформи Fidelis змінює правила гри проти зловмисників(XDR-Extended Detection and Response)“.

   

  На вебінарі ми проведемо демонстрацію платформи Fidelis Extended Detection and Response, а також розглянемо її ключові особливості.

  У 2020 році Gartner назвав застосування XDR одним з 9 трендів інформаційної безпеки. А в 2021 році Fidelis Elevate було названо найкращим рішенням у сфері XDR (Extended Detection and Response) в рамках 9-ї щорічної премії Global InfoSec Awards на #RSAC 2021.

   

  План вебінару:

  1. Чому XDR платформа Fidelis – краще рішення в області XDR
  2. Демонстрація роботи комплексу Fidelis XDR.
   1. Короткий огляд консолі управління
    • Network модуль: Функціонал, можливість розбору трафіку і що ми бачимо в мережевому оточенні.
    • Розшифровка шкідливого трафіку (перегляд метаданих).
    • Маніпуляція з оповіщенням та відправка команд на EDR.
   2. Огляд Deception.
    • Варіанти розгортання, згідно з різними сценаріями.
    • Комплексна конфігурація пасток (мережева, файлова,
     веб, AD).
    • Демонстрація функціоналу віртуальних пасток і як ними можливо перекрити вимоги замовника, демонстрація імітації Web UI, SSH Terminal, FTP з’єднань.
    • Короткий огляд підключення RealOS.
   3. Огляд EDR.
    • Огляд консолі, синхронізація даних з CP.
    • Огляд алертів і поведінкового аналізу.
    • Огляд правил поведінки, на підставі чого приходять оповіщення.
    • Огляд ендпоінтов, можливість виконання різних команд на підставі скриптів і як можливо автоматизувати виконання якихось дій після спрацювання правил оповіщення.
   4. Демонстрація сценаріїв:
    • Можливість ручного блокування ПЗ.
    • Можливість установки\видалення ПЗ.
    • Автоматична спрацювання ізоляції після спроби запуску шкідливого ПЗ.

   

  Спікери:


  Владислав Круковський – менеджер з розвитку бізнесу, Oberig IT.

  Дмитро Коробко – провідний інженер з інформаційної безпеки,Oberig IT.

   

  Extended Detection and Response (XDR) –  це платформа, яка забезпечує комплексний захист від широкого спектру загроз – для кінцевих точок, мережі, користувачів і хмарних ресурсів за допомогою безперервного та автоматизованого моніторингу, аналізу, виявлення всіх подій, і усунення негативних наслідків.

   

 • Вебинар: “Как активное использование XDR платформы Fidelis меняет правила игры против злоумышленников(XDR-Extended Detection and Response)”
  11:00 -13:00
  15/07/2021

  Уважаемые Специалисты,

  Приглашаем Вас принять участие в вебинаре: “Как активное использование XDR платформы Fidelis меняет правила игры против злоумышленников(XDR-Extended Detection and Response)“.

   

  На вебинаре мы проведем демонстрацию платформы Fidelis Extended Detection and Response, а также рассмотрим ее ключевые особенности.

  В 2020 году Gartner назвал применение XDR одним из 9 трендов информационной безопасности. А в 2021 году Fidelis Elevate был назван лучшим решением в области XDR (Extended Detection and Response) в рамках 9-й ежегодной премии Global InfoSec Awards на #RSAC 2021.

   

  План  вебинара:

  1. Почему XDR платформа Fidelis – лучшее решение в области XDR.
  2. Демонстрация работы комплекса Fidelis XDR.
   1. Краткий обзор консоли управления.
    – Network модуль: Функционал, возможность разбора трафика и что мы видим в сетевом окружении.
    – Расшифровка зловредного трафика ( просмотр метаданных).
    – Манипуляция с оповещениями и отправка команд на EDR.
   2. Обзор Deception.
    – Варианты развёртывания, согласно различным сценариям.
    – Комплексная конфигурация ловушек (сетевая, файловая, веб, AD).
    – Демонстрация функционала виртуальных ловушек и как ими возможно перекрыть требования заказчика, демонстрация имитации Web UI, SSH Terminal, FTP соединений.
    – Краткий обзор подключения RealOS.
   3. Обзор EDR.
    – Обзор консоли, синхронизация данных с CP.
    – Обзор алертов, и поведенческого анализа.
    – Обзор правил поведения, на основании чего приходят оповещения.
    – Обзор ендпоинтов, возможность выполнения различных команд на основании скриптов и как возможно автоматизировать выполнение каких то действий после сработки правил оповещения.
   4. Демонстрация сценариев:
    – Возможность ручного блокирования ПО.
    – Возможность установки\удаления ПО.
    – Автоматическая сработка изоляции после попытки запуска зловредного ПО.

   

  Спикеры:


  Владислав Круковский – менеджер по развитию бизнеса, Oberig IT.

  Дмитрий Коробко – Ведущий инженер по информационной безопасности, Oberig IT.

   

  Extended Detection and Response (XDR) – это платформа, которая обеспечивает комплексную защиту от широкого спектра угроз –  для конечных точек, сети, пользователей и облачных ресурсов посредством непрерывного и автоматизированного мониторинга, анализа, обнаружения всех событий, и устранения негативных последствий.

   

16
17
18
19
20
21
22
 • Вебінар: “Boldon James – один з ключових лідерів з класифікації даних від Help Systems тепер у портфелі Oberig IT”.
  11:00 -13:00
  22/07/2021

  Шановні Фахівці,

  Запрошуємо Вас взяти участь у вебінарі: “Boldon James – один з ключових лідерів з класифікації даних від Help Systems тепер у портфелі Oberig IT”.

   

   

  План вебінару:

  • Проблеми захисту конфіденційних даних;
  • Огляд рішення по класифікації даних Boldon James Classifier;
  • Платформа класифікації Boldon James Classifier і доступні модулі з класифікації;
  • Можливості та вагомі переваги від інтеграції з рішенням Data Loss Prevention;
  • Демонстрація рішення Boldon James Classifier.

   

  Спікери:

  Олексій Мудрицький – менеджер з розвитку бізнесу, Oberig IT.

  Максим Косташко – інженер з інформаційної безпеки, Oberig IT.

   

  Компанія Boldon James, яка надає кращі в своєму класі рішення для класифікації даних і безпечного обміну повідомленнями, починає фокусну роботу разом з дистрибутором проектних рішень Oberig IT. Читати новину про старт співпраці.

   

  Більше 1000 клієнтів вже довіряють Boldon James захист своїх даних.

  Рішення Boldon James Classifier – це гнучка платформа, яка легко інтегрується з технологіями від кращих в своєму класі постачальників. Поєднуючи використання метаданих з функціональністю plug-and-play, Classifier дозволяє директорам з інформаційних технологій створювати індивідуальну середу захисту даних, яка підтримує їх більш широкі вимоги до управління, відповідності та безпеки.

 • Вебинар: “Boldon James – один из ключевых лидеров по классификации данных от Help Systems теперь в портфеле Oberig IT”.
  11:00 -13:00
  22/07/2021

  Уважаемые Cпециалисты,

  Приглашаем Вас принять участие в вебинаре: “Boldon James – один из ключевых лидеров по классификации данных от Help Systems теперь в портфеле Oberig IT”.

   

   

  План вебинара:

  • Проблемы защиты конфиденциальных данных;
  • Обзор решения по классификации данных Boldon James Classifier;
  • Платформа классификации Boldon James Classifier и доступные модули по классификации;
  • Возможности и весомые преимущества от интеграции с решением Data Loss Prevention;
  • Демонстрация решения Boldon James Classifier.

   

  Спикеры:

  Алексей Мудрицкий – менеджер по развитию бизнеса, Oberig IT.

  Максим Косташко – Инженер по информационной безопасности, Oberig IT.

   

  Компания Boldon James, которая предоставляет лучшие в своем классе решения для классификации данных и безопасного обмена сообщениями, начинает фокусную работу вместе с дистрибутором проектных решений Oberig IT. Читать новость о старте сотрудничества

   

  Более 1000 клиентов уже доверяют Boldon James защиту своих данных.

  Решение Boldon James Classifier — это гибкая платформа, которая легко интегрируется с технологиями от лучших в своем классе поставщиков. Сочетая использование метаданных с функциональностью plug-and-play, Classifier позволяет директорам по информационным технологиям создавать индивидуальную среду защиты данных, которая поддерживает их более широкие требования к управлению, соответствию и безопасности.

   

23
24
25
26
27
28
29
30
31
August