Loader

Календарь мероприятий Oberig IT

< 2021 >
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Ноябрь
Ноябрь
1
2
 • Рішення моніторингу від CA Technologies a Software Division of Broadcom
  11:00 -13:00
  02/12/2021

  Дата: 02.12.2021

  Час: 11:00 за Київським часом

   

  Шановні Фахівці,

  Запрошуємо Вас взяти участь у вебінарі: “Рішення моніторингу від CA Technologies a Software Division of Broadcom”.

   

   

  План вебінару:

  • Загальний огляд моніторингу мережі.
  • Моніторинг всіх компонентів інфраструктури ЦОД.
  • Ефективність використання моніторингу додатків.
  • Короткий огляд переваг систем «зонтичного» моніторингу.

   

  Спікери:

  Олег Нікітський — керівник представництва | Україна, Грузія, СНД. MBCOM Technologies, Broadcom Software representative office

  Антон Золочевський — інженер MBCOM Technologies, Broadcom Software representative office

   

  CA Technologies a Division of Broadcom – світовий лідер з моніторингу інфраструктур та сервісів різних масштабів.

  Платформа CA monitoring — це платформа аналітики, яка забезпечує комплексний моніторинг як традиційних, так і програмно-визначуваних мереж. Рішення проводить інвентаризацію, відображає топологію мереж, якісні показники пристроїв та додатків, збої у їх роботі, та перетворює на доступні аналітичні дані.

   

  DX Application Performance Management (Раніше CA Application Performance Management або CA APM) — це інструмент моніторингу продуктивності програм.

  У 2020 році рішення DX Application Performance Monitoring третій рік поспіль визнано лідером у звіті Gartner Magic Quadrant 2020 з моніторингу продуктивності додатків.

  Детальніше у прес-релізі про CA Technologies a Division of Broadcom.

   

 • Решение мониторинга от CA Technology a Software Division of Broadcom
  11:00 -13:00
  02/12/2021

  Дата: 02.12.2021

  Время: 11:00 по Киевскому времени (15:00 по времени Нур-Султан).

   

  Уважаемые Cпециалисты,

  Приглашаем Вас принять участие в вебинаре: “Решение мониторинга от CA Technology a Software Division of Broadcom”.

   

   

  План вебинара:

  • Общий обзор сетевого мониторинга.
  • Мониторинг всех компонентов инфраструктуры ЦОД.
  • Эффективность использования мониторинга приложений.
  • Краткий обзор преимуществ «Зонтичных» систем мониторинга.

   

  Спикеры:

  Олег Никитский — руководитель представительства | Россия, Украина, Грузия, СНГ.  MBCOM Technologies, Broadcom Software representative office.

  Антон Золочевский — инженер MBCOM Technologies, Broadcom Software representative office

   

  CA Technologies a Division of Broadcom  – мировой лидер в области мониторинга инфраструктур и сервисов различных масштабов.

  Платформа CA monitoring — это платформа аналитики, которая обеспечивает комплексный мониторинг как традиционных, так и программно-определяемых сетей. Решение проводит инвентаризацию, отображает топологию сетей, качественные показатели устройств и приложений, сбои в их работе, и преобразует в доступные аналитические данные.

   

  DX Application Performance Management (ранее CA Application Performance Management или CA APM) — это инструмент мониторинга производительности приложений.

  В 2020 году решение DX Application Performance Monitoring третий год подряд признано лидером в отчете Gartner Magic Quadrant 2020 года по мониторингу производительности приложений.

  Подробнее в пресс-релизе о CA Technologies a Division of Broadcom.

   

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 • Fudo РАМ 5.1 — спрощення управління привілейованими користувачами та впровадження концепції Zero Trust
  11:00 -13:00
  16/12/2021

  Дата: 02.12.2021

  Час: 11:00 за Київським часом

   

  Шановні Фахівці,

  Запрошуємо Вас взяти участь у вебінарі: “Fudo РАМ 5.1 — спрощення управління привілейованими користувачами та впровадження концепції Zero Trust”.

   

   

  План вебінару:

  1. Чи важко керувати привілейованими користувачами?
  2. Підходи до реалізації концепції Zero Trust за допомогою РАМ рішення.
  3. З якими складнощами стикаються організації при розподілі привілейованих прав.
  4. Спрощення процесу адміністрування за допомогою Fudo PAM.
  — Автоматизація процесу запиту та схвалення доступу.
  — Мобільний додаток для оперативної обробки запитів – запорука успіху реалізації разових доступів.
  5. Ключові нововведення Fudo PAM 5.1.
  6. Демонстрація роботи нової версії Fudo РАМ 5.1.


  В рамках проведення вебінару буде анонсовано нову промо-програму — iPhone при покупці ліцензій

  Fudo PAM 5.1.


  Cпікери вебінару:

  Максим Прахов — територіальний менеджер у країнах СНД, FUDO Security.


  Тарас Дуброва — менеджер з розвитку бізнесу, Oberig IT.


  Дмитро Коробко – провідний інженер з інформаційної безпеки, Oberig IT.

   

  З виходом версії 5.1 замовники отримують розширену функціональність PAM, включаючи зміну паролів кластера, автентифікацію на основі сертифікатів, детальний моніторинг активності в шлюзі доступу, а також вдосконалений інтерфейс користувача.
  При цьому Fudo 5.1 продовжує зберігати зручність використання і просте розгортання та налаштування, до яких звикли користувачі рішення. Впровадження Fudo 5.1 також дозволяє забезпечити швидку імплементацію принципів нульової довіри (Zero Trust) та видачі разових доступів (Just in Time) у компаніях із різних галузей.
  Читайте прес-реліз про вихід версії Fudo PAM 5.1.

   

 • Fudo РАМ 5.1 — упрощение управления привилегированными пользователями и внедрение концепции Zero Trust
  11:00 -13:00
  16/12/2021

  Дата: 16.12.2021

  Время: 11:00 по Киевскому времени (15:00 по времени Нур-Султан).

   

  Уважаемые Cпециалисты,

  Приглашаем Вас принять участие в вебинаре: “Fudo РАМ 5.1 — упрощение управления привилегированными пользователями и внедрение концепции Zero Trust”.

   

  План вебинара:
  1. Сложно ли управлять привилегированными пользователями?
  2. Подходы в реализации концепции Zero Trust с помощью РАМ решения.
  3. С какими сложностями сталкиваются организации при распределении привилегированных прав.
  4. Упрощение процесса администрирования с помощью Fudo PAM.
  — Автоматизация процесса запроса и одобрения доступа.
  — Мобильное приложение для оперативной обработки запросов — залог успеха реализации разовых доступов.
  5. Ключевые нововведения Fudo PAM 5.1.
  6. Демонстрация работы новой версии Fudo РАМ 5.1.


  В рамках проведения вебинара будет анонсирована новая промо-программа — iPhone при покупке лицензий Fudo PAM 5.1


  Спикеры вебинара:

  Максим Прахов — территориальный менеджер по странам СНГ, FUDO Security.

  Тарас Дуброва — менеджер по развитию бизнеса, Oberig IT.


  Дмитрий Коробко – ведущий инженер по информационной безопасности, Oberig IT.

   

  С выходом версии 5.1 заказчики получают расширенную функциональность PAM, включая смену паролей кластера, аутентификацию на основе сертификатов, подробный мониторинг активности в шлюзе доступа, а также усовершенствованный пользовательский интерфейс.
  При этом Fudo 5.1 продолжает сохранять удобство использования и простое развертывание, и настройку, к которым привыкли пользователи решения. Внедрение Fudo 5.1 также позволяет обеспечить быструю имплементацию принципов нулевого доверия (Zero Trust) и выдачи разовых доступов (Just in Time) в компаниях из различных отраслей.
  Читайте пресс-релиз о выходе 5.1 версии Fudo PAM.

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Январь
Январь