Loader

Календарь мероприятий Oberig IT

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
 • ВЕБІНАР: «OneSpan — мультифакторна автентифікація і захист від шахрайства»
  11:00 -12:00
  21/01/2021

  ВЕБІНАР: «OneSpan — мультифакторна автентифікація і захист від шахрайства»

   

  ДАТА: 21.01, ЧЕТВЕР

   

  ЧАС: 11:00 (ЗА КИЇВСЬКИМ ЧАСОМ +2GMT)

   

   

   

  Шановні Фахівці,

  Запрошуємо Вас взяти участь у вебінарі: «OneSpan — мультифакторна автентифікація і захист від шахрайства».

   

  План вебінару:

   

  • Захист від фроду для фінансових структур, розгляд реальних кейсів.
  • Захист будь-якого мобільного додатка від будь-якого зовнішнього впливу (перехоплення управління, зміна коду, перехоплення даних, запис екрану і т.д.) без зміни коду.
  • Сучасний логін в мобільний та в веб-додаток без введення паролів.
  • Готові модулі для мобільної розробки: біометрія, push, мобільні токени, додаткова автентифікація користувача при настанні заданих подій ризику, аналіз сесії користувача.
  • Електронне підписання контрактів.

   

  Спікери:

   

  Дмитро Звегинець — директор з продажу, OneSpan.

  Анатолій Заболотний — технічний експерт, OneSpan.

   

  Олексій Мудрицький — менеджер з розвитку бізнесу, Oberig IT.

   

  Компанія OneSpan, відома раніше як Vasco Data Security, є не тільки одним зі світових лідерів в області автентифікації, але також пропонує своїм замовникам абсолютно нову, інтегровану платформу ідентифікації користувачів і боротьби з шахрайством, що включає в себе: Identity Verification — рішення ідентифікації користувача; E — signatures — управління електронно-цифровими підписами; Authentication — маса різних видів автентифікації, в тому числі безпарольному; Fraud Analyzes — інтелектуальна платформа боротьби з шахрайством; і Mobile App Security — платформа для захисту мобільних додатків. Всі ці продукти, працюючи як одне ціле, покликані принести замовнику гнучке, зручне і надійне рішення верифікації користувачів і боротьби з шахрайством.

   

 • ВЕБИНАР: «OneSpan — мультифакторная аутентификация и защита от мошенничества».
  11:00 -12:00
  21/01/2021

  ВЕБИНАР: «OneSpan — мультифакторная аутентификация и защита от мошенничества».

   

  ДАТА: 21.01, ЧЕТВЕРГ

   

  ВРЕМЯ: 11-00 (ПО КИЕВСКОМУ ВРЕМЕНИ +2GMT)\15-00 (ПО ВРЕМЕНИ НУР-СУЛТАН)

   

   

   

  Уважаемые Специалисты,

  Приглашаем Вас принять участие в вебинаре: «OneSpan — мультифакторная аутентификация и защита от мошенничества».

   

  План вебинара: 

   

  • Защита от фрода для финансовых структур, рассмотрение реальных кейсов.
  • Защита любого мобильного приложения от любого внешнего воздействия (перехват управления, изменение кода, перехват данных, запись экрана и т.д.) без изменения кода.
  • Современный логин в мобильное и в веб-приложение без ввода паролей.
  • Готовые модули для мобильной разработки: биометрия, push, мобильные токены, дополнительная аутентификация пользователя при наступлении заданных событий риска, анализ сессии пользователя.
  • Электронное подписание контрактов.

   

  Спикеры: 

   

  Дмитрий Звегинец — директор по продажам, OneSpan.

  Анатолий Заболотный — технический эксперт, OneSpan.

  Алексей Мудрицкий – менеджер по развитию бизнеса, Oberig IT.

   

  Компания OneSpan, известная ранее как Vasco Data Security, не только является одним из мировых лидеров в области аутентификации, но также предлагает своим заказчикам совершенно новую, интегрированную платформу идентификации пользователей и борьбы с мошенничеством, включающую в себя: Identity Verification – решение идентификации пользователя; E – signatures – управление электронно-цифровыми подписями; Authentication – масса различных видов аутентификации, в том числе беспарольной; Fraud Analyzes – интеллектуальная платформа борьбы с мошенничеством; и Mobile App Security – платформа для защиты мобильных приложений. Все эти продукты, работая как одно целое, призваны принести заказчику гибкое, удобное и надёжное решение верификации пользователей и борьбы с мошенничеством.

   

   

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31