Loader

Календарь мероприятий Oberig IT

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 • Корпоративні дані та їх цінність. Найкращі практики ідентифікації, виявлення та класифікації даних від компаній BoldonJames та Titus
  11:00 -13:00
  17/05/2022

  Дата: 17.05.2022
  Час: 11:00 за Київським часом

   

  Шановні Фахівці,

  Обсяг щоденно створюваних даних постійно зростає. У звіті IDC прогнозується, що до 2025 року глобальна датасфера зросте до 175 зеттабайтів. Саме тому організаціям необхідні інструменти ідентифікації та класифікації даних, що можуть працювати масштабно та точно, гарантуючи безпечне зберігання, спільне використання, аналітику та управління даними.

   

  Запрошуємо Вас розібратися у питаннях класифікації корпоративних даних, взявши участь у нашому вебінарі:
  «Корпоративні дані та їх цінність. Найкращі практики ідентифікації, виявлення та класифікації даних від компаній BoldonJames та Titus».

   

  План вебінару:
  1. Проблеми захисту конфіденційних даних.
  2. Класифікація даних — важливий і невід’ємний інструмент захисту конфіденційних даних.
  3. Як зробити рішення DLP та CASB набагато ефективнішими.
  4. Найкращі практики класифікації даних від компаній BoldonJames та Titus:

  • Огляд платформ рішень Data Classification (Boldon James/Titus);
  • Офісна класифікація даних;
  • Класифікація даних різних форматів;
  • Примусова класифікація даних на рівні вибраних директорій;
  • Застосування дій у відповідь при класифікації даних;
  • Класифікація даних лише на рівні поштового клієнта MS Outlook;
  • Обов’язкова класифікація даних в процесі збереження/друку;
  • Автоматична класифікація даних при детектуванні за допомогою регулярних виразів, типів файлів та місця зберігання;
  • Автоматична класифікація даних лише на рівні файлових серверів/сервісів (Box, Dropbox, OneDrive, Microsoft SharePoint).

   

  Спікери:

  Владислав Круковський – менеджер з розвитку бізнесу, Оberig IT.


  Максим Косташко – інженер з інформаційної безпеки, Oberig IT.

   

  Boldon James допомагає організаціям захищати конфіденційні та важливі для бізнесу дані понад 30 років. Boldon James надає найкращі у своєму класі рішення для класифікації даних та безпечного обміну повідомленнями. Більше 1000 клієнтів довіряють Boldon James захист своїх даних, у тому числі провідні комерційні організації у фармацевтичному, виробничому, фінансовому секторах та секторах професійних послуг, системні інтегратори, сили оборони та уряду.
  Titus — визнаний лідер у галузі рішень, що дозволяють організаціям автоматично виявляти, класифікувати, захищати та аналізувати дані, а також безпечно обмінюватися інформацією. За допомогою рішень Titus клієнти можуть прискорити цифровізацію та отримати максимальну віддачу від існуючих інвестицій у безпеку. Мільйони користувачів у більш ніж 120 країнах довіряють Titus.

 • Корпоративные данные и их ценность. Лучшие практики идентификации, обнаружения и классификации данных от компаний BoldonJames и Titus
  11:00 -13:00
  17/05/2022

  Дата: 17.05.2022
  Время: 11:00 по Киевскому времени (14:00 по времени Нур-Султан).

   

  Уважаемые Специалисты,

  Объем ежедневно создаваемых данных постоянно растет. В отчете IDC прогнозируется, что к 2025 году глобальная датасфера вырастет до 175 зеттабайт. Именно поэтому организациям необходимы инструменты идентификации и классификации данных, которые могут работать масштабно и точно, обеспечивая безопасное хранение, совместное использование, аналитику и управление данными.

   

  Приглашаем Вас разобраться в вопросах классификации корпоративных данных, приняв участие в нашем вебинаре:

  «Корпоративные данные и их ценность. Лучшие практики идентификации, обнаружения и классификации данных от компаний BoldonJames и Titus».

   

  План вебинара:
  1. Проблемы защиты конфиденциальных данных.
  2. Классификация данных — важный и неотъемлемый инструмент при защите конфиденциальных данных.
  3. Как сделать решения DLP и CASB гораздо эффективнее.
  4. Лучшие практики классификации данных от компаний BoldonJames и Titus:

  • Обзор платформ решений Data Classification (Boldon James/Titus);
  • Офисная классификация данных;
  • Классификация данных различных форматов;
  • Принудительная классификация данных на уровне выбранных директорий;
  • Применение ответных действий при классификации данных;
   Классификация данных на уровне почтового клиента MS Outlook;
  • Обязательная классификация данных при сохранении/печати;
  • Автоматическая классификация данных при детектировании с помощью регулярных выражений, типов файлов и места хранения;
  • Автоматическая классификация данных на уровне файловых серверов/сервисов (Box, Dropbox, OneDrive, Microsoft SharePoint).

   

  Спикеры:


  Владислав Круковский – менеджер по развитию бизнеса, Оberig IT.


  Максим Косташко – инженер по информационной безопасности, Oberig IT.

   

  Boldon James помогает организациям защищать конфиденциальные и важные для бизнеса данные более 30 лет. Boldon James предоставляет лучшие в своем классе решения для классификации данных и безопасного обмена сообщениями. Более 1000 клиентов доверяют Boldon James защиту своих данных, в том числе ведущие коммерческие организации в фармацевтическом, производственном, финансовом секторах и секторах профессиональных услуг, системные интеграторы, силы обороны и правительства.
  Titus — признанный лидер в области решений, позволяющих организациям автоматически обнаруживать, классифицировать, защищать и анализировать данные, а также безопасно обмениваться информацией. С помощью решений Titus клиенты могут ускорить цифровизацию и получить максимальную отдачу от существующих инвестиций в безопасность. Миллионы пользователей в более чем 120 странах доверяют Titus.

18
19
 • Delinea — нова назва визнаного лідера РАМ на ринку кібербезпеки
  11:00 -13:00
  19/05/2022

  Дата: 19.05.2022

  Час: 11:00 за Київським часом

   

  Шановні Фахівці,

  Запрошуємо Вас взяти участь у вебінарі:«Delinea — нова назва визнаного лідера РАМ на ринку кібербезпеки».

   

  Аудиторія: Sales.
  Вебінар буде корисний усім фахівцям, які беруть участь у продажах ІТ рішень.

   

  План вебінару:

  1. Як з’явився новий вендор Delinea, позиція, порівняно з іншими.

  2. З яких рішень та модулів складається стек виробника Delinea.

  3. Основні особливості роботи та функціоналу деяких модулів, кейси використання.

  4. На що варто звернути увагу під час просування рішень Delinea для Замовників.

  5. Ліцензування товарів, ціноутворення.

  6. Спільна робота з Oberig IT.

   

  Спікер:

  Тарас Дуброва — менеджер з розвитку бізнесу, Oberig IT.

   

  Delinea — провідний постачальник рішень для управління привілейованим доступом (PAM), що забезпечує безпроблемну безпеку для сучасного гібридного підприємства. Рішення Delinea дозволяють організаціям захищати критично важливі дані, пристрої, код та хмарну інфраструктуру, знижуючи ризики, забезпечуючи відповідність вимогам та спрощуючи безпеку. Delinea усуває складність та визначає межі доступу для тисяч клієнтів по всьому світу, у тому числі більше половини зі списку Fortune 100. Клієнтами Delinea є як малі підприємства, так і найбільші у світі фінансові установи, розвідувальні агенції та компанії, що займаються критичною інфраструктурою.

   

 • Delinea — новое название признанного лидера РАМ на рынке кибербезопасности
  11:00 -13:00
  19/05/2022

  Дата: 19.05.2022
  Время: 11:00 по Киевскому времени (14:00 по времени Нур-Султан).

   

  Уважаемые Специалисты,

  Приглашаем Вас принять участие в тренинге по продажам: «Delinea — новое название признанного лидера РАМ на рынке кибербезопасности».

   

  Аудитория: Sales.
  Вебинар будет полезен всем специалистам, которые участвуют в продажах IT решений.

   

   

   

  План вебинара:

  1. Как появился новый вендор Delinea, позиция по сравнению с другими.
  2. Из каких решений и модулей состоит стек производителя Delinea.
  3. Основные особенности работы и функционала некоторых модулей, кейсы использования.
  4. На что стоит обратить внимание при продвижении решений Delinea для Заказчиков.
  5. Лицензирование продуктов, ценообразование.
  6. Совместная работа с Oberig IT.

   

  Спикер:

  Тарас Дуброва — менеджер по развитию бизнеса, Oberig IT.

   

  Delinea — ведущий поставщик решений для управления привилегированным доступом (PAM), обеспечивающих беспроблемную безопасность для современного гибридного предприятия. Решения Delinea позволяют организациям защищать критически важные данные, устройства, код и облачную инфраструктуру, снижая риски, обеспечивая соответствие требованиям и упрощая безопасность. Delinea устраняет сложность и определяет границы доступа для тысяч клиентов по всему миру, в том числе более половины из списка Fortune 100. Клиентами Delinea являются как малые предприятия, так и крупнейшие в мире финансовые учреждения, разведывательные агентства и компании, занимающиеся критической инфраструктурой.

20
21
22
23
24
25
26
 • AlgoSec – бізнес-орієнтоване управління безпекою
  11:00 -13:00
  26/05/2022

  Дата: 26.05.2022

  Час: 11:00 за Київським часом

   

  Шановні Фахівці,

  Запрошуємо Вас взяти участь у вебінарі: «AlgoSec – бізнес-орієнтоване управління безпекою».

   

  План вебінару:

  1.Як AlgoSec допомагає захистити бізнес-програми компанії.

  2.Забезпечення захисту будь-якого підключення, на будь-якому пристрої, з будь-яким додатком.

  3.Демонстрація рішення AlgoSec Application Visibility.

  4.Практики виявлення та захисту бізнес-додатків.

   

  Спікери:

  Владислав Круковський – Менеджер з розвитку бізнесу, Oberig IT.


  Андрій Вайнштайн – Senior Engineer, AlgoSec.

   

  AlgoSec є провідним постачальником рішень для управління безпекою, орієнтованих на потреби бізнесу. Унікальні можливості AlgoSec дозволяють знаходити, зіставляти та перетворювати зв’язки між програмами, завчасно аналізувати ризики з погляду бізнесу, співвідносити кібератаки з бізнес-процесами та інтелектуально автоматизувати зміну налаштувань, пов’язаних з безпекою, без участі людини – у хмарних та локальних мережах.

   

 • AlgoSec — бизнес-ориентированное управление безопасностью
  11:00 -13:00
  26/05/2022

  Дата: 26.05.2022
  Время: 11:00 по Киевскому времени (14:00 по времени Нур-Султан).

   

  Уважаемые Cпециалисты,

  Приглашаем Вас принять участие в вебинаре: «AlgoSec — бизнес-ориентированное управление безопасностью».

   

   

   

  План вебинара:

  1. Как AlgoSec помогает защитить бизнес-приложения компании.

  2.Обеспечение защиты любого подключения, на любом устройстве, с любым приложением.

  3.Демонстрация решения AlgoSec Application Visibility.

  4.Практики обнаружения и защиты бизнес-приложений.

   

  Спикеры:

  Владислав Круковский – Mенеджер по развитию бизнеса, Oberig IT.

  Андрей Вайнштайн – Senior Engineer, AlgoSec.

   

  Компания AlgoSec является ведущим поставщиком решений для управления безопасностью, ориентированных на потребности бизнеса. Уникальные возможности AlgoSec позволяют находить, сопоставлять и преобразовывать связи между приложениями, заблаговременно анализировать риски с точки зрения бизнеса, соотносить кибератаки с бизнес-процессами и интеллектуально автоматизировать изменение настроек, связанных с безопасностью, без участия человека — в облачных и локальных сетях.

   

27
28
29
30
31
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь